Drobečková navigace

Úvod > Výkup a likvidace > Likvidace odpadů

Likvidace odpadů

Služby v oblasti nakládání s odpady

 • Nakládání s odpady (např. zpracování žádostí, identifikačních listů nebezpečných odpadů, plánů odpadového hospodářství, ročního hlášení, vedení evidence)
 • Zpracování žádostí či oznámení změn příslušným orgánům státní správy, zastupování zákazníka při jejich projednávání
 • Zpracování metodických pokynů, interních směrnic v oboru, různých návodů
 •  
 •  

Zpětný odběr použitých výrobků

 • Analýza stavu a doporučení způsobu plnění povinností zákazníka při uvádění na trh elektrických a elektronických zařízení, baterií a akumulátorů, zářivek a výbojek, pneumatik, minerálních olejů, autovraků
 • Zpracování žádosti o zápis do Seznamu výrobců vč. popisu způsobu plnění povinností (individuální plnění povinností)

Další služby v oblasti nakládání s odpady

 • Zpracování příloh žádostí a dalších dokumentů, posouzení, hodnocení
 • Zpracování provozních řádů dle druhu zařízení (§ 14 odst. 1), provozních řádů skladů odpadů
 • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • Zpracování základního popisu odpadu
 • Vedení průběžné evidence a zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Splnění ohlašovací povinnosti do IRZ za rok 2019 (přes ISPOP)
 • Splnění ohlašovací povinnosti ovzduší za rok 2019 (přes ISPOP) 
 • Výkon pravidelné kontrolní činnosti odpadového hospodářství zákazníka
 • a další dle požadavku

Seznam povolených odpadů

Seznam povolených odpadů naleznete v souboru níže.

Ceník za likvidaci odpadů

Kat.číslo Název Cena/1kg
130208 N Jiné motorové,převodové oleje 1 Kč/ bez DPH
130703 N Jiná paliva včetně směsí 12 Kč/ bez DPH
150102 O/N Plastové obaly znečištěné škodlivinami 10 Kč/ bez DPH
160107 N Olejové filtry 12 Kč/ bez DPH
160113 N Brzdové kapaliny 12 Kč/ bez DPH
160114 N Nemrznoucí kapaliny 12 Kč/ bez DPH
160120 Sklo 0,8 Kč/ bez DPH