NOVINKY


28.12.2017 | CITY KARTA
novinky
KONTAKT

AKUSERVIS Cakl, s.r.o.
Pávovská 14a
586 01 Jihlava

Mob.: 736 292 138
Tel.: 567 564 461
Email: info@akuserviscakl.cz
Likvidace autovraků a odpadů pro firmy
telefon: 567 564 463
mobil:   605 456 146
email:   sindelarova@akuserviscakl.cz

Služby v oblasti nakládání s odpady

 • Nakládání s odpady (např. zpracování žádostí, identifikačních listů nebezpečných odpadů, plánů odpadového hospodářství, ročního hlášení, vedení evidence)
 • Zpracování žádostí či oznámení změn příslušným orgánům státní správy, zastupování zákazníka při jejich projednávání
 • Zpracování metodických pokynů, interních směrnic v oboru, různých návodů
 • Zpracování plánu odpadového hospodářství původce odpadů (obec, podnik)
 • Aktualizace plánu odpadového hospodářství původce odpadů

Zpětný odběr použitých výrobků

 • Analýza stavu a doporučení způsobu plnění povinností zákazníka při uvádění na trh elektrických a elektronických zařízení, baterií a akumulátorů, zářivek a výbojek, pneumatik, minerálních olejů, autovraků
 • Zpracování žádosti o zápis do Seznamu výrobců vč. popisu způsobu plnění povinností (individuální plnění povinností)

Další služby v oblasti nakládání s odpady

 • Zpracování příloh žádostí a dalších dokumentů, posouzení, hodnocení
 • Zpracování provozních řádů dle druhu zařízení (§ 14 odst. 1), provozních řádů skladů odpadů
 • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • Zpracování základního popisu odpadu
 • Vedení průběžné evidence a zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Splnění ohlašovací povinnosti do IRZ za rok 2012 (přes ISPOP)
 • Zpracování projektů optimalizace odpadového hospodářství obce, podniku
 • Výkon pravidelné kontrolní činnosti odpadového hospodářství zákazníka
 • a další dle požadavku

Seznam povolených odpadů

Seznam povolených odpadů naleznete v souboru níže.

Zpět